Element data:Tijdstempels

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De container data:Tijdstempels bevat alle data:Tijdstempel-elementen van de consolidatie.

Informatie

Voorbeeld

<Tijdstempels>
    <Tijdstempel >...</Tijdstempel>
  </Tijdstempels>
Informatiemodel
Diagram
Element data:Tijdstempel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:Tijdstempel