Element data:Tijdstempel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Specificatie van de tijdstempels geassocieerd met een doel, zoals die in de (juridische) tekst terug te vinden zijn.

Informatie

De eId in Tijdstempel is een verwijzing naar de plaats in de tekst waarin vermeld wordt dat de instrumentversie geldig wordt. Bijvoorbeeld naar het artikel waarin staat "De regeling treedt in werking met ingang van ..."

Voorbeeld


	 <Tijdstempel>
    <doel>/join/id/proces/gm0037/2019/Instelling</doel>
    <soortTijdstempel>juridischWerkendVanaf</soortTijdstempel>
    <datum>2019-08-01</datum>
    <eId>art_II</eId>
   </Tijdstempel>
Informatiemodel Tijdstempel (entiteit)
Diagram
Element data:doelElement data:soortTijdstempelElement data:datumElement data:eId
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:datum, Element data:doel, Element data:eId, Element data:soortTijdstempel