Element data:Procedureverloopmutatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module die mutaties op een data:Procedureverloop beschrijft

Informatie

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de werking van een <Procedureverloopmutatie> de leeswijzer "Muteren van het procedureverloop".

Voorbeeld

<Procedureverloopmutatie schemaversie="1.0.4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/" xsi:schemaLocation="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/ https://standaarden.overheid.nl/stop/1.0.4/imop-data.xsd">
  <bekendOp>2020-02-15</bekendOp>
  <voegStappenToe>...</voegStappenToe>
  <vervangStappen>...</vervangStappen>
</Procedureverloopmutatie>
Informatiemodel Procedureverloopmutatie (entiteit)
Verwijzingen data:Procedureverloop
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:bekendOpElement data:voegStappenToeElement data:vervangStappenElement data:verwijderStappen
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:vervangStappen, Element data:verwijderStappen, Element data:voegStappenToe
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional