Element data:Procedureverloop

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het procedureverloop geeft weer welke stappen genomen zijn in de levensloop van een besluit, te beginnen met de vaststelling van het besluit. Het gaat daarbij zowel om stappen vóór publicatie van het besluit, zoals de ondertekening, als erna, zoals intrekking of vernietiging door een uitspraak van een rechter. Het procedureverloop heeft alleen betrekking op de procedure zoals die in de Algemene Wet Bestuursrecht is beschreven. Andere processen die waarvan het resultaat mogelijk effect heeft op de levensloop van een besluit (zoals de beroepsprocedure bij een rechter) worden niet in het procedureverloop vastgelegd totdat bekend is wat het effect is op de inhoud van de geconsolideerde regelgeving die op basis van het besluit wordt samengesteld.

Informatie

Bij aanlevering zal er typisch één Procedureverloop worden aangeboden, namelijk de uitkomst van de recent doorlopen stap(pen) die in LVBB bekend moeten zijn. Bij uitlevering kan de LVBB (een selectie van) alle Procedureverlopen opleveren.

Een Procedureverloop kan gemuteerd worden middels een data:Procedureverloopmutatie. Voor meer informatie zie de leeswijzer Muteren Procedureverloop.

Beperkingen

 1. <Procedureverloop> is een "Context-module" met datum bekend en datum ontvangen.
 2. Elke data:Procedurestap binnen een Procedureverloop heeft een andere data:soortStap: met andere woorden, de waardes van data:soortStap van de data:Procedurestap zijn uniek binnen één Procedureverloop.

Voorbeeld

<Procedureverloop schemaversie="1.0.4"
 xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
 https://standaarden.overheid.nl/stop/1.0.4/imop-data.xsd">
 <bekendOp>2019-04-01</bekendOp>
 <ontvangenOp>2019-04-02</ontvangenOp>
 <procedurestappen>
	 <Procedurestap>
   <soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_003</soortStap>
   <voltooidOp>2019-03-25</voltooidOp>
  </Procedurestap>
  <Procedurestap>
   <soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_002</soortStap>
   <voltooidOp>2019-03-20</voltooidOp>
  </Procedurestap>
 </procedurestappen>
</Procedureverloop>
Informatiemodel Procedureverloop (entiteit)
Verwijzingen data:Procedureverloopmutatie
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:bekendOpElement data:ontvangenOpElement data:procedurestappen
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:ontvangenOp, Element data:procedurestappen
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional