Element data:Procedurestap

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een stap in de Procedure die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal (eind van een Procedure) te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Een Procedurestap is één van de stappen in de Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (voltooidOp en een optionele actor: diegene die de stap uitgevoerd heeft.

Informatie

Voorbeeld


   <Procedurestap>
    <soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_002</soortStap>
    <voltooidOp>2019-03-20</voltooidOp>
   </Procedurestap>
  
Informatiemodel Procedurestap (entiteit)
Diagram
Element data:soortStapElement data:voltooidOpElement data:actor
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:actor, Element data:soortStap, Element data:voltooidOp