Element data:OfficielePublicatieMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een officiële publicatie.

Informatie

De waarden van de metadata worden

Invullen tijdens publicatie

 1. data:publicatieblad
 2. data:uitgever: de vaste uitgever behorende bij het publicatieblad zoals vastgelegd in data:publicatieblad
 3. data:publicatieIdentifier
 4. data:publicatienaam
 5. data:publicatienummer
 6. data:jaargang

Voorbeeld

<OfficielePublicatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data">
    ...
  </OfficielePublicatie> 
  
Informatiemodel Metadata officiële publicatie (entiteit)
Verwijzingen data:BesluitMetadata, data:InformatieObjectMetadata, data:KennisgevingMetadata, data:OfficielePublicatieVersieMetadata, data:RegelingMetadata
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:afkortingenElement data:alternatieveTitelsElement data:beginInzagetermijnOpElement data:eindeBeroepstermijnOpElement data:eindeBezwaartermijnOpElement data:eindeInzagetermijnOpElement data:eindverantwoordelijkeElement data:grondslagenElement data:heeftCiteertitelInformatieElement data:informatieobjectRefsElement data:jaargangElement data:makerElement data:officieleTitelElement data:ondertekendOpElement data:onderwerpenElement data:publicatieIdentifierElement data:publicatienaamElement data:publicatiebladElement data:publicatienummerElement data:publiceertElement data:rechtsgebiedenElement data:soortPublicatieElement data:uitgeverElement data:soortBestuursorgaan
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:afkortingen, Element data:alternatieveTitels, Element data:beginInzagetermijnOp, Element data:eindeBeroepstermijnOp, Element data:eindeBezwaartermijnOp, Element data:eindeInzagetermijnOp, Element data:eindverantwoordelijke, Element data:grondslagen, Element data:heeftCiteertitelInformatie, Element data:informatieobjectRefs, Element data:jaargang, Element data:maker, Element data:officieleTitel, Element data:ondertekendOp, Element data:onderwerpen, Element data:publicatieIdentifier, Element data:publicatieblad, Element data:publicatienaam, Element data:publicatienummer, Element data:publiceert, Element data:rechtsgebieden, Element data:soortBestuursorgaan, Element data:soortPublicatie, Element data:uitgever
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional