Element data:ConsolidatieInformatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De module ConsolidatieInformatie bevat de informatie over de beoogde doelen en tijdstempels die bij het Besluit gegeven worden.

Informatie

Voorbeeld

<ConsolidatieInformatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
  <BeoogdeRegelgeving>...</BeoogdeRegelgeving>
  <Tijdstempels>...</Tijdstempels>
</ConsolidatieInformatie>
Informatiemodel Consolidatie-informatie (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:BeoogdeRegelgevingElement data:IntrekkingenElement data:Tijdstempels
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:BeoogdeRegelgeving, Element data:Intrekkingen, Element data:Tijdstempels
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional