Element data:Bestand

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Informatie

Voorbeeld

<data:Bestand>
  <data:bestandsnaam>...</data:bestandsnaam>
  <data:hash>...</data:hash>  
</data:Bestand>
Informatiemodel
Diagram
Element data:bestandsnaamElement data:hash
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bestandsnaam, Element data:hash