Element data:BeoogdeRegeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een van de regelingen die geassocieerd is met een doel binnen een Beoogde regeling (entiteit).

De eId binnen een Beoogde Regelgeving verwijst naar de plaats in de tekst waarin vermeld wordt dat de regeling ingesteld wordt. Het gaat hierbij niet om de plaats waar de specificatie van de instrumentversie staat, maar om de plaats waar iets staat als "...de regeling wordt gewijzigd ..." of "... het informatieobject wordt gewijzigd zoals aangegeven in ... ".

Informatie

Beperkingen

Voorbeeld

<BeoogdeRegeling>
  <doelen>
    <doel>/join/id/proces/gm555/2020/InstellingVuurwerkVerordening</doel>
  </doelen>
  <instrumentVersie>/akn/nl/act/gm555/2020/REG0001/nld@2020-01-20;1</instrumentVersie>
  <eId>art_I</eId>
</BeoogdeRegeling>
Informatiemodel Beoogde regelgeving (entiteit)
Verwijzingen data:BeoogdInformatieobject
Diagram
Element data:doelenElement data:instrumentVersieElement data:eId
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:doelen, Element data:eId, Element data:instrumentVersie