Element data:BeoogdInformatieobject

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een van de informatieobjecten die geassocieerd is met een doel binnen een Beoogde regeling (entiteit).

Informatie

Beperkingen

Invulling van <eId> van een <BeoogdInformatieobject>

De data:eId binnen <data:BeoogdInformatieobject> verwijst zelf naar de plaats binnen de besluittekst waar de verwijzing naar het informatieobject staat. Deze verwijzing wordt gecodeerd middels een tekst:ExtIoRef; deze heeft zijn eigen @eId. Vaak staan dergelijke verwijzingen naar de informatieobjecten in een aparte tabel in de besluittekst.

Omdat een besluit meer dan één regeling of informatieobject kan muteren, is de @eId van de <ExtIoRef> alleen gegarandeerd uniek binnen zijn mutatie-eenheid. Deze mutatie-eenheid is een "component" van het besluit en heeft een @componentnaam. Zie componenten en Componenten en verwijzen naar componenten hoe de verwijzing naar de tekstverwijzing naar het desbetreffende informatieobject moet worden gecodeerd.

Voorbeeld

<BeoogdInformatieobject xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
  <doelen>
    <doel>/join/id/proces/gm0307/2020/InstellingVuurwerkVerordening</doel>
  </doelen>
  <instrumentVersie>/join/id/regdata/gm0307/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1</instrumentVersie>
  <eId>!regeling#cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_1</eId>
</BeoogdInformatieobject>
Informatiemodel Beoogd informatieobject (entiteit)
Verwijzingen data:BeoogdeRegeling
Diagram
Element data:doelenElement data:instrumentVersieElement data:eId
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:doelen, Element data:eId, Element data:instrumentVersie