Simple Type cons:wlRelevantVoor

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Diagram

Type restriction of xs:token
Facetten
enumeration inhoud
enumeration juridischeWerking
enumeration geldigheid
Gebruikt door