Element cons:soortGepubliceerdWork

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

De identificatie van het soort work (de juridische bron) die is gepubliceerd. In het geval van een bekendmaking van een besluit verwijst het soort work dus naar een besluit en niet naar de bekendmaking.

Informatie

Beperkingen

  • <soortGepubliceerdWork> moet worden gevuld met een waarde uit /join/id/stop/soortgepubliceerdwork
Informatiemodel Soort gepubliceerd work (eigenschap van Publicatie van juridische bron)
Diagram
Simple Type cons:dtWaardeRef
Type Simple Type cons:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door