Element cons:samenloopstatus

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Informatie

Beschrijving

wordt in een volgende STOP-versie beschreven. Niet in MVP

Informatiemodel
Diagram
Simple Type cons:wlSamenloopstatus
Type Simple Type cons:wlSamenloopstatus
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration nogNietOntvangen
enumeration juridischOndoenlijk
enumeration nietVoorgenomen
Gebruikt door