Element cons:ontvangenOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

Ontvangen op geeft aan sinds welk moment het STOP-gebruikend systeem kennis heeft van bepaalde informatie en die informatie ook kan en mag verstrekken.

Informatie

Voorbeeld

<ontvangenOp>2019-07-23</ontvangenOp>
Informatiemodel Ontvangen op (eigenschap van Context informatie), Bekend op (eigenschap van Context informatie)
Verwijzingen cons:bekendOp
Diagram

Type xs:date
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door