Element cons:juridischWerkendOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

Geeft een periode waarin een toestand juridisch in werking is/was.

Informatie

Voorbeeld


<juridischWerkendOp>
   <Periode>...</Periode>
   <Periode>...</Periode>
</juridischWerkendOp>
Informatiemodel
Diagram
Element cons:Periode
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:Periode