Element cons:isConsolidatieVan

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

De relatie vanuit een "consolidatie-Work" naar het Work dat het proces van consolidatie heeft doorlopen. Dat laatste Work is typisch het instrument zoals het bekend is bij het BG.

Informatie

Beperkingen

De inhoud van dit element is de identificatie van een regeling of informatieobject zoals bekend bij het BG. De identificatie moet daarom voldoen aan de regels die gelden voor documenten van het bevoegd gezag.

Voorbeeld

<ConsolidatieIdentificatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/" schemaversie="1.0.4">
 <FRBRWork>/akn/nl/act/gemeente/2020/CVDR123456</FRBRWork>
 <soortWork>/join/id/stop/work_006</soortWork>
 <isConsolidatieVan>
  <WorkIdentificatie>
   <FRBRWork>/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001</FRBRWork>
   <soortWork>/join/id/stop/work_019</soortWork>
  </WorkIdentificatie>
 </isConsolidatieVan>
</ConsolidatieIdentificatie>
  
Informatiemodel Is consolidatie van (eigenschap van Consolidatie identificatie)
Diagram
Element cons:WorkIdentificatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:WorkIdentificatie