Element cons:heeftVerantwoording

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

De lijst van alle cons:Verantwoordingen van een juridische verantwoording.

Informatiemodel
Diagram
Element cons:Verantwoording
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:Verantwoording