Element cons:gerealiseerdeDoelen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

De lijst van gerealiseerde doelen die geassocieerd zijn met alle wijzigingen in regelgeving die tot de Toestanden of Proefversies aanleiding gegeven hebben.

Informatie

Beperkingen

De volgorde van de doelen binnen de lijst is relevant: De doelen zijn in principe gesorteerd op oplopende geldigheid. Voor proefconsolidaties/proefversies moeten eerst de doelen met inwerkingtreding staan, daarna de doelen zonder iwt, waarbij de onderlinge volgorde afgeleid wordt van de was/wordt-keten in de mutaties van de instrumentversies.

De volgorde van de doelen wordt in een latere versie van de standaard in meer detail gespecificeerd.

Voorbeeld

<gerealiseerdeDoelen>
      <doel>/join/id/proces/gm555/2020/InstellingVuurwerkVerordening</doel>
      <doel>/join/id/proces/gm555/2020/Wijziging01VuurwerkVerordening</doel>
    </gerealiseerdeDoelen>
    
Informatiemodel Gerealiseerde doelen (eigenschap van Toestand), Gerealiseerde doelen (eigenschap van Proefversie)
Diagram
Element cons:doel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:doel