Element cons:geldigheid

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

de geldigheid geeft aan wanneer de toestand daadwerkelijk geldig is, rekening houdend met de geldigheid van andere toestanden.

Informatie

Voorbeeld


    <geldigheid>
      <Geldigheidsperiode>...</Geldigheidsperiode>
    </geldigheid
    
Informatiemodel Geldigheid (entiteit)
Diagram
Element cons:Geldigheidsperiode
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:Geldigheidsperiode