Element cons:geldigOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

De datum waarop een cons:Geldigheidsperiode geldig is. Gegeven wordt de cons:vanaf en optioneel de cons:tot.

Informatie

Voorbeeld


   
 	  <geldigOp>
		   <Periode>
		    <vanaf>2020-02-01</vanaf>
		   </Periode>
    </geldigOp>
  
Informatiemodel Geldig op (eigenschap van Geldigheid)
Diagram
Element cons:Periode
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:Periode