Element cons:doel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Informatie

Zie de leeswijzer voor meer informatie over het begrip "doel".

Beperkingen

Zie Identificatie van niet-tekstuele informatie

Voorbeeld

<doel>/join/id/proces/gm0000/2019/Instelling</doel>
Informatiemodel Doel (eigenschap van Actuele tijdstempels), Doel (eigenschap van Beoogd informatieobject), Doel (eigenschap van Beoogde regeling), Doel (eigenschap van Intrekking regelgeving), Doel (eigenschap van Intrekking regeling), Doel (eigenschap van Tijdstempel), Doel (eigenschap van Verantwoording beoogde wijziging), Doel (eigenschap van Wijziging regelgeving)
Verwijzingen data:doel
Diagram
Simple Type cons:dtDoelidentificatie
Type Simple Type cons:dtDoelidentificatie
Type hierarchy
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door