Element cons:VerantwoordingInstrument

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

De juridische verantwoording van een instrument als geheel omvat de juridische onderbouwing voor de verschillende toestanden van het geconsolideerd instrument en voor de eventuele beëindiging van de juridische werking van het instrument. Als er besluiten zijn genomen die nog niet in werking zijn getreden, dan worden de relevante bronnen daarvoor ook opgenomen.

Informatiemodel Juridische verantwoording van instrument (entiteit)
Diagram
Element cons:heeftVerantwoording
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:heeftVerantwoording