Element cons:Verantwoording

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

De juridische onderbouwing voor de (beoogde) wijziging van het instrument als geheel. Als de juridische onderbouwing gegeven wordt voor een element, dan gaat het om een wijziging waarin ook het element wijzigde. Met een wijziging wordt zowel de instelling, wijziging als beëindiging bedoeld.

Informatie

Dit element komt overeen met een bij elkaar horende set van rijen in de tabel van juridische verantwoording zoals die getoond wordt op het tabblad "Wijzigingsoverzicht" van regelingen en regelingonderdelen op wetten.overheid.nl.

Informatiemodel Verantwoording beoogde wijziging (entiteit)
Diagram
Element cons:doelElement cons:soortWijzigingElement cons:juridischWerkendVanafElement cons:geldigVanafElement cons:gepubliceerdInElement cons:heeftTijdelijkDeel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:doel, Element cons:geldigVanaf, Element cons:gepubliceerdIn, Element cons:heeftTijdelijkDeel, Element cons:juridischWerkendVanaf, Element cons:soortWijziging