Element cons:Proefversie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

Een proefversie is de "versie van de regeling" zoals de LVBB die kan maken vanuit de reeds bekende "was"-versie van de Regeling met daarin de mutaties zoals die in een aangeleverde (ontwerp)besluit in renvooi zijn beschreven.

In STOP is de proefversie gemodelleerd als de uitkomst van een "proefconsolidatie" van het (ontwerp)besluit, waarbij proefconsolidatie wordt opgevat als: "Hoe zou de regelgeving (regelingen/informatieobjecten) eruit zien als het (ontwerp)besluit in werking zou treden, waarbij alleen rekening gehouden wordt met die eerder bekendgemaakte definitieve besluiten en eventueel andere ontwerpbesluiten waar dit (ontwerp)besluit op gebaseerd is".

Informatie

Voorbeeld

<Proefversie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
  <gerealiseerdeDoelen>
    <doel>/join/id/proces/pv30/2020/terinzage_ontwerpbesluit01</doel>
  </gerealiseerdeDoelen>
  <instrumentVersie>/akn/nl/act/pv30/2020/omgevingsverordening/nld@2020-02-01;1</instrumentVersie>
</Proefversie>
Informatiemodel Proefversie (entiteit)
Diagram
Element cons:gerealiseerdeDoelenElement cons:instrumentVersie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:gerealiseerdeDoelen, Element cons:instrumentVersie