Element cons:Proefconsolidaties

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Informatie

Beschrijving

wordt in een volgende STOP-versie beschreven. Niet in MVP

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: cons:agSchemaVersieElement cons:bekendOpElement cons:ontvangenOpElement cons:BekendeProefconsolidatieElement cons:ProefconsolidatieMetSamenloop
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element cons:BekendeProefconsolidatie, Element cons:ProefconsolidatieMetSamenloop, Element cons:bekendOp, Element cons:ontvangenOp
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type cons:dtSchemaVersie optional