Element cons:JuridischeBronpublicatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

De publicatie van een juridische bron waarop de consolidatie is gebaseerd, of van een bron die een rol heeft gespeeld in het besluitvormingsproces om te komen tot het geconsolideerde instrument. Het kan gaan om de bekendmaking van een besluit, rectificatie, ter inzage legging of kennisgeving van een ontwerpbesluit, etc.

Informatie

Voorbeeld

De voorbeelden zoals genoemd bij cons:JuridischeVerantwoording bevatten ook juridische bronpublicaties.

Informatiemodel Publicatie van juridische bron (entiteit)
Diagram
Element cons:urlElement cons:publicatieIdentifierElement cons:publicatienaamElement cons:soortGepubliceerdWorkElement cons:ondertekendOpElement cons:gepubliceerdOpElement cons:bladwijzers
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:bladwijzers, Element cons:gepubliceerdOp, Element cons:ondertekendOp, Element cons:publicatieIdentifier, Element cons:publicatienaam, Element cons:soortGepubliceerdWork, Element cons:url