Element cons:Geldigheidsperiode

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

periode wanneer de toestand daadwerkelijk geldig is, rekening houdend met de geldigheid van andere toestanden.

Informatie

Voorbeelden

cons:BekendeToestand geeft voorbeelden met geldigheidsperiodes.

Informatiemodel
Diagram
Element cons:juridischWerkendOpElement cons:geldigOp
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:geldigOp, Element cons:juridischWerkendOp