Element cons:BekendeToestand

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

Een van de bij de LVBB bekende en te berekenen toestand van een regeling

Informatie
Informatiemodel Bekende toestand (entiteit)
Diagram
Element cons:FRBRExpressionElement cons:gerealiseerdeDoelenElement cons:geldigheidElement cons:instrumentVersieElement cons:revisies
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:FRBRExpression, Element cons:geldigheid, Element cons:gerealiseerdeDoelen, Element cons:instrumentVersie, Element cons:revisies