Element cons:BekendeProefconsolidatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

Een van de bij de LVBB bekende en te berekenen toestand van een ontwerpbesluit

Informatie

wordt in een volgende STOP-versie beschreven; geen onderdeel van STOP 1.0.4

Informatiemodel
Diagram
Element cons:FRBRExpressionElement cons:gerealiseerdeDoelenElement cons:instrumentVersieElement cons:revisies
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element cons:FRBRExpression, Element cons:gerealiseerdeDoelen, Element cons:instrumentVersie, Element cons:revisies