Attribuutgroep: cons:agSchemaVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Definitie

@schemaversie legt de versie van het STOP-XML-schemas vast waaraan de XML-instantie moet voldoen

  • Dit attribuut is toegestaan op alle elementen die als root-element kunnen fungeren. Voor "pure" STOP-XML-instances zijn dat de STOP-modules.
  • De waarde van dit attribuut kan ook worden gebruikt in de URL om de specifieke versie van de gebruikte XSD aan te roepen.
  • Met behulp van dit attribuut, de namespace van het (root)-element en de catalog zoals beschreven op Gebruik van STOP-schema's en schematrons kan de juiste versie van het STOP-schame worden gevonden.
Informatie

Voorbeeld

schemaversie = "1.0.4"
Informatiemodel
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type cons:dtSchemaVersie optional