Bedrijfsregels voor data:ExpressionIdentificatie

Code Ernst Beschrijving van de regel
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP1000foutEen AKN- of JOIN-identificatie mag geen punt bevatten.
De identifier <var naam="ID"/> bevat een punt. Dit is niet toegestaan. Verwijder de punt.
Zie ook data:FRBRWork, data:FRBRExpression, data:instrumentVersie, data:doel, doc:naamgevingsconventie, data:versienummer
STOP1001foutHet deel vóór de "taalcode/@" van de FRBRExpression moet gelijk aan zijn FRBRWork
Het gedeelte van de FRBRExpression <var naam="Expression-ID"/> vóór de 'taalcode/@' is niet gelijk aan de FRBRWork-identificatie <var naam="Work-ID"/>.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_doc_pub, doc:identificatie_niet-tekst
STOP1002foutVoor een AKN-identificatie (werk/expressie) moet het tweede deel een landcode uit de lijst nl, aw, cw, sx zijn.
Landcode <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan. Pas landcode aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_doc_pub
STOP1003foutVoor een JOIN-identificatie (work) moet het tweede deel gelijk zijn aan 'id'
Tweede deel JOIN-identificatie <var naam="Work-ID"/> moet gelijk zijn aan 'id'. Pas dit aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_niet-tekst
STOP1004foutVoor een JOIN-identificatie moet het derde deel een geldig type zijn (regdata, pubdata, infodata)
Derde deel JOIN-identificatie <var naam="Work-ID"/> moet gelijk zijn aan regdata, pubdata, of infodata. Pas dit aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_niet-tekst
STOP1006foutVoor een AKN- of JOIN identificatie (werk/expressie) moet het vijfde deel een jaartal zijn of een geldige datum zijn
Vijfde deel AKN- of JOIN-identificatie <var naam="Work-ID"/> moet gelijk zijn aan jaartal of geldige datum. Pas dit aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_niet-tekst, doc:identificatie_doc_pub
STOP1007foutVoor een JOIN-identificatie (expressie) moet het eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum zijn
Voor een JOIN-identificatie (<var naam="Expression-ID"/>) moet het eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum zijn. Pas dit aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_niet-tekst
STOP1008foutJOIN-identificatie (expressie) MOET als eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum hebben groter/gelijk aan jaartal in werk
JOIN-identificatie (<var naam="Expression-ID"/>) MOET als eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum hebben groter/gelijk aan jaartal in werk (<var naam="Work-ID"/>). Pas dit aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_niet-tekst
STOP1009foutVoor een AKN- of JOIN-identificatie (expressie) moet deel voorafgaand aan de '@' een geldige taal zijn ('nld','eng','fry','pap','mul','und')
Voor een AKN- of JOIN-identificatie (<var naam="Expression-ID"/>) moet deel voorafgaand aan de '@' (<var naam="substring"/>) een geldige taal zijn ('nld','eng','fry','pap','mul','und'). Pas dit aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_niet-tekst, doc:identificatie_doc_pub
STOP1010foutVierde deel van de AKN / JOIN voor werken en expressies van een besluit, een regeling of een informatieobject moet gelijk zijn aan een brp-code
Vierde deel van AKN/JOIN van werk (<var naam="Work-ID"/>) moet gelijk zijn aan een brp-code. Pas (<var naam="substring"/>) aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_niet-tekst, doc:identificatie_doc_pub
STOP1011foutDe AKN van een officiele publicatie moet als derde veld 'officialGazette' hebben
Derde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan bij officiele publicatie. Pas dit veld aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_doc_pub
STOP1012foutDe AKN door het bevoegd gezag aangeleverde regeling moet als derde veld 'act' hebben
Derde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan bij regeling. Pas dit veld aan.
Zie ook doc:identificatie_doc_pub, data:ExpressionIdentificatie
STOP1013foutDe AKN door het bevoegd gezag aangeleverd besluit moet als derde veld 'bill' hebben
Derde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan bij besluit. Pas dit veld aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_doc_pub
STOP1014foutDe AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met "/akn" of "/join"
De waarde <var naam="ID"/> begint niet met /akn/ of /join/. Pas de waarde aan.
Zie ook data:FRBRWork, data:FRBRExpression, data:instrumentVersie, data:doel, doc:identificatie_niet-tekst, doc:identificatie_doc_pub
STOP1017foutDe AKN van een officiele publicatie moet als vierde veld een bladcode hebben
Vierde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan bij officiele publicatie. Pas dit veld aan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, doc:identificatie_doc_pub