Bedrijfsregels

In deze sectie van de documentatie zijn alle bedrijfsregels bijeengebracht, geordend op meldingscode en per STOP module

De standaard stelt uiteenlopende randvoorwaarden waaraan de informatie moet voldoen die is opgenomen in een van de STOP-modules. Een deel van de randvoorwaarden is vastgelegd in de schema's van de implementatie van de standaard. De bedrijfsregels beschrijven de overige randvoorwaarden die aan de informatie gesteld worden. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijfsregels die een vertaling zijn van invulinstructies, of die de consistentie borgen tussen verschillende elementen van de informatie. De bedrijfsregels zijn van toepassing voor elk systeem dat STOP gebruikt, en beschrijven daarom geen aanvullende restricties die gelden voor bijvoorbeeld de aanlevering van informatie aan de LVBB.

Een deel van de bedrijfsregels is geïmplementeerd als schematron, waarmee het mogelijk is XML-documenten met STOP informatie te valideren. De overige bedrijfsregels zijn niet op een dergelijke manier uit te drukken en moeten door een STOP-gebruikend systeem geïmplementeerd worden.