Schema imop-businessrules.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/businessrules/
Definitie

imop-businessrules.xsd bevat de definities voor het vastleggen van schemakoppelingen en business rules.

Informatie

Onderdelen

  1. schemakoppeling
  2. businessrules

Versie 1.0.4, documentatie up to date tot 16-12-2020.

Business rules

Zowel STOP als STOP-implementerende systemen zoals het bronhouderkoppelvlak kennen "business rules" waaraan uitgewisselde informatie moet voldoen. Als aan een business rule niet voldaan wordt, dan moet het resultaat een melding zijn waaruit af te leiden is wat er mis is met de uitgewisselde informatie. De business rules en de bijbehorende meldingen worden gedefinieerd in een gestandaardiseerd formaat. Dit formaat is beschreven in dit schema.

De business rules zijn onafhankelijk van implementatie: sommige business rules worden geïmplementeerd in Schematron, anderen in programmacode.

Schemakoppeling

STOP implementeert business rules in schematrons. De koppeling welke STOP-modules door welke schemas en schematrons wordt gevalideerd is gegeven in het Schemakoppeling-deel van de br.xsd. Zie voor meer informatie Gebruik van STOP-schema's en schematrons.

Informatiemodel
Eigenschappen
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.0.4