Bijlagen

Het begrip bijlage wordt in STOP gebruikt voor een uitleenlopende reeks van bijvoegsels aan teksten voor wet- en regelgeving. Algemeen kan worden gesteld dat de inhoud van een bijlage niet goed direct is op te nemen in het lichaam waarin de regels worden gesteld. De redenen voor het opnemen van informatie als bijvoegsel buiten het lichaam zijn grofweg:

  • functionaliteit: Bijvoorbeeld Motivering en Toelichting hebben een duidelijke, wettelijk omschreven functie in de tekst

  • vormgeving: Bijvoorbeeld complexe tabellen behoeven vaak afwijkende formattering

  • leesbaarheid: Bijvoorbeeld lange lijsten zouden de tekstdoorloop teveel verstoren

  • vindplaats: Een bijlage kan bestaan uit een verwijzing naar een elders gepubliceerd informatieobject

  • technisch: Een bijlage kan uit niet-tekstuele informatie bestaan, zoals een gebiedsbegrenzing, audiobestand of configuratie voor een rekenprogramma

De door STOP onderkende bijlagen kunnen op de volgende manier worden gepubliceerd

publicatieimplementatie en verwijzing
als integraal onderdeel van een STOP-tekstmodule BesluitVerschillende elementen naar functie van het bijvoegsel: tekst:Bijlage, tekst:Motivering of tekst:Toelichting, uitgewerkt op Bijlage in het STOP-tekstmodel
bij een Besluit in het publicatieblad, maar niet gecodeerd volgens een STOP tekstmodelinformatieobject in STOP
elders, niet in een publicatiebladAlleen de verwijzing is onderdeel van STOP.

De leeswijzer over bijlages volgt deze indeling met de pagina's