Kennisgeving

De officiële mededeling afkomstig van het BG die geldt als "kennisgeving" van een Besluit zoals beschreven in Artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. De kennisgeving bevat zakelijke informatie van een besluit, zoals waar en wanneer het besluit ter inzage ligt. De Algemene wet bestuursrecht stelt aanvullende eisen aan de inhoud van de kennisgeving.