eId

Het eId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de positie van het onderdeel binnen de tekst. Het eId is in verschillende instrumentversies gelijk, zolang de structuur van de tekst ongewijzigd blijft. Het identificeert over de verschillende versies heen een tekstonderdeel dat op dezelfde positie in de tekst staat, maar niet noodzakelijk dezelfde inhoud heeft. Het eId is uniek binnen een tekstcomponent van een instrumentversie.