Consolidatie

Het proces om uit de bekendgemaakte en in werking zijnde besluiten af te leiden wat op elk moment in de tijd de geldende regelgeving is.

Een geconsolideerde versie bevat de inhoud van een regeling zoals die geldt op een bepaald moment. De geconsolideerde versie wordt afgeleid uit het initiële besluit waarin steeds de (in werking getreden) wijzigingen uit de wijzigingsbesluiten zijn verwerkt tot een doorlopende versie van een type OW-besluit bv. Een doorlopende versie van het omgevingsplan.

In de terminologie van de bekendmakingsregelgeving wordt zo'n geconsolideerde versie ook wel de regeling genoemd.