Artikelstructuur

Artikelstructuur is de tekststructuur waarbij het lichaam van een (formele) regeling is opgebouwd uit één of meer artikelen.