Architectuur en ontwerpkeuzes

Deze leeswijzers beschrijven de structuur van de STOP standaard, en geven een beeld van de eisen en uitgangspunten die zijn gehanteerd tijdens het ontwerp. Doelgroep van deze leeswijzers zijn architecten en ontwerpers van informatiemodellen.

Modulaire structuur

Beschrijft hoe de informatie die met de STOP standaard uitgewisseld kan worden is ingedeeld in modules, en dat die modules voor het daadwerkelijk uitwisselen van informatie in API's verwerkt moeten worden.

Tijdreizen

Beschrijft het tijdreizen in juridische content. Voor juridische informatie is het niet alleen van belang wat de geldige regelingen op dit moment zijn, maar ook wat de geldige regeling op een bepaald moment in het verleden waren. De tijdstempels in het STOP informatiemodel hebben hun oorsprong in deze manier van tijdreizen.

Tekststructuur en -inhoud

Beschrijft de verschillende modellen om dezelfde (juridische) tekst te beschrijven.

Functioneel presenteren

Beschrijft het principe van functioneel verbeelden: alleen als het een functie heeft om de presentatie voor te schrijven is het onderdeel van de standaard.