Document als informatieobject

STOP ondersteunt "tekstuele documenten" die niet volgens het STOP tekstmodel gecodeerd worden. Dat kunnen bijvoorbeeld documenten van derden zijn die relevant zijn voor de besluitvorming, zoals milieueffectrapportages, of ontwerpen of systeemdocumentatie die niet elders beschikbaar is op een manier die voldoet aan de eisen zoals beschreven in de aanwijzing 3.50 lid 2 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

In deze gevallen kan de tekst in een PDF-document met het besluit worden meegegeven. In STOP wordt de het PDF document gemodelleerd als een informatieobject.

STOP kent geen voorziening om een document-informatieobject te muteren. Alleen het geheel vervangen van een document wordt ondersteund.