Vrijetekststructuur

Objectversie (entiteit)Divisie tekst (entiteit)Divisie (entiteit)Vrijetekststructuur (entiteit)

Elementen

Divisie
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Divisie> is een generieke recursieve hiërarchische structuur voor tekstdelen.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Divisie tekst
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Divisietekst> bevat de tekst binnen de recursieve hiërarchische structuur van tekst:Divisie.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Objectversie
Generalisatie van Afdeling (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Artikelgewijze toelichting op besluit (entiteit), Artikelgewijze toelichting op regeling (entiteit), Bijlage bij besluit (entiteit), Bijlage bij regeling (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Divisie tekst (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), Structuurelement (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting op besluit (entiteit), Toelichting op regeling (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Historie van een object (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Objectgericht muteren (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1
Vrijetekststructuur
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Generalisatie van Artikelgewijze toelichting op besluit (entiteit), Artikelgewijze toelichting op regeling (entiteit), Bijlage bij besluit (entiteit), Bijlage bij regeling (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Toelichting op besluit (entiteit), Toelichting op regeling (entiteit)