Voorbeeld Geldigheid van toestanden

Voorbeeld van het gebruik van Geldigheid om de periode van juridische werking en geldigheid van een toestand aan te geven. Om tijdreizen mogelijk te maken wordt de juridische werking en de geldigheid apart gemodelleerd. In het bi-temporele model dat zo ontstaat wordt de geldigheid eerst opgedeeld in perioden van juridische werking, en daarna in perioden van geldigheid.