Besluit en besluitversie

Besluit (entiteit)Besluittekst (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit)Informatief informatieobject (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Te consolideren informatieobject (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Besluitversie (entiteit)

Elementen

Alleen bekend te maken informatieobject
Definitie

Een informatieobject dat alleen bekendgemaakt wordt is een Juridisch informatieobject (entiteit) dat gebruikt wordt om aspecten van een besluit vast te leggen die geen onderdeel zijn van een juridische of beleidsregel. Een voorbeeld hiervan is een rapport over de effecten van het besluit. Een besluit kan niet bekendgemaakt worden zonder het informatieobject.

Een voorbeeld is een beschrijving hoe een Te consolideren informatieobject (entiteit) gewijzigd moet worden. Het informatieobject wordt bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt niet op een andere manier (bijvoorbeeld in geconsolideerde vorm) beschikbaar gesteld.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp)
Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Consoldatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Besluittekst
Beschrijving

De tekst vam eem besluit

Zie ook Consoldatie-informatie (onderwerp)
Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Consoldatie-informatie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De IRI van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Informatief informatieobject
Definitie

Een informatief informatieobject is een informatieobject dat gebruikt wordt om niet-juridische informatie door te geven die geen onderdeel is van een besluit of regeling, maar die wel enige relevantie daarvoor heeft.

Het geeft aanvullende informatie over een besluit en wordt met het besluit gepubliceerd. Het informatieobject kan zonder juridische consequenties weggelaten worden uit de bekendmaking van het besluit. Een informatief informatieobject wordt niet geconsolideerd.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp)
Informatieobjectversie
Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Consoldatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp)
Te consolideren informatieobject
Definitie

Een te consolideren informatieobject is een Juridisch informatieobject dat gebruikt wordt om aspecten van een juridische of beleidsregel vast te leggen, bijvoorbeeld het Werkingsgebied van een regel. Het wordt niet alleen bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt na inwerkingtreding van het besluit ook in geconsolideerde vorm beschikbaargesteld.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Geo-informatieobject (GIO) (entiteit)
Zie ook Consoldatie-informatie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp)