Vrijetekststructuur

Bijlage bij regeling (entiteit)Lichaam (entiteit)Regelingopschrift (entiteit)Regeling met vrijetekststructuur (entiteit)

Elementen

Bijlage bij regeling
Definitie

De Bijlage bevat een in volgens STOP gecodeerde bijlage als onderdeel van een regeling of een besluit zoals beschreven in doc:bijlage_in_STOPtekst.md.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Besluittekst (onderwerp)
Lichaam
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Regeling met vrijetekststructuur
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingVrijetekst> is het root-element voor regelingen met een vrije tekststructuur.

Specialisatie van Module (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit)
Zie ook Regelingtekst (onderwerp)
Regelingopschrift
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitule (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1. Om de gelijkvormingheid van tekstmodellen te bevorderen wordt de officiële titel van andere documenten in STOP ook als RegelingOpschrift gemodelleerd.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Besluittekst (onderwerp)