Objectgericht muteren

Neem versie over (entiteit)Informatie tbv weergave van verschil (entiteit)Versie van de module (entiteit)Als wijziging (entiteit)Als volledige versie (entiteit)Specificatie van een module (entiteit)Objectversie (entiteit)Verwijder (entiteit)Voeg toe (entiteit)Vervang (entiteit)Operatie (entiteit)

Elementen

Als volledige versie
Specialisatie van Specificatie van een module (entiteit)
Als wijziging
Specialisatie van Specificatie van een module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Was STOP identificatie (entiteit) 1..1
Informatie tbv weergave van verschil
Beschrijving
Neem versie over
Specialisatie van Operatie (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Neem over van STOP identificatie (entiteit) 1..1
Objectversie
Generalisatie van Afdeling (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Artikelgewijze toelichting op besluit (entiteit), Artikelgewijze toelichting op regeling (entiteit), Bijlage bij besluit (entiteit), Bijlage bij regeling (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Divisie tekst (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), Structuurelement (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting op besluit (entiteit), Toelichting op regeling (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Historie van een object (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Vrijetekststructuur (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1
Operatie
Generalisatie van Neem versie over (entiteit), Vervang (entiteit), Verwijder (entiteit), Voeg toe (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Identificatie in work 1..1
Specificatie van een module
Generalisatie van Als volledige versie (entiteit), Als wijziging (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRwork STOP identificatie (entiteit) 1..1
Wordt STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de expression die ontstaat na verwerken van de mutatie

Versie van de module
Zie ook Historie van een object (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp)
Vervang
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Vervang> geeft aan welk tekstonderdeel (mutatie-eenheid) in een reeds bestaande regeling moet worden vervangen.

Specialisatie van Operatie (entiteit)
Verwijder
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Verwijder> geeft aan welk tekstonderdeel (mutatie-eenheid) uit een reeds bestaande regeling moet worden verwijderd.

Specialisatie van Operatie (entiteit)
Voeg toe
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:VoegToe> wordt gebruikt voor het toevoegen van een tekstonderdeel aan een reeds bestaande regeling.

Specialisatie van Operatie (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Positie in module 0..1