Besluittekst

Figuur 1. Besluit compact
Inhoudsopgave (entiteit)Sluiting (entiteit)Aanhef (entiteit)Regelingopschrift (entiteit)Lichaam van besluit (entiteit)Wijzigbijlage (entiteit)Artikelgewijze toelichting op besluit (entiteit)Toelichting op besluit (entiteit)Bijlage bij besluit (entiteit)Motivering (entiteit)Besluit compact (entiteit)
Figuur 2. Besluit klassiek
Inhoudsopgave (entiteit)Artikelgewijze toelichting op besluit (entiteit)Toelichting op besluit (entiteit)Bijlage bij besluit (entiteit)Motivering (entiteit)Besluit klassiek (entiteit)Wijzigbijlage (entiteit)Sluiting (entiteit)Aanhef (entiteit)Artikelgewijze toelichting op regeling (entiteit)Toelichting op regeling (entiteit)Bijlage bij regeling (entiteit)Lichaam (entiteit)Regelingopschrift (entiteit)Regeling klassiek (tekst) (entiteit)

Elementen

Aanhef
Definitie

De tekst:Aanhef bevat het blok tekst aan het begin van een regeling of besluit.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp)
Artikelgewijze toelichting op besluit
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:ArtikelgewijzeToelichting bevat de toelichting op specifieke onderdelen (meestal de artikelen) van een regeling of een besluit.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Artikelgewijze toelichting op regeling
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:ArtikelgewijzeToelichting bevat de toelichting op specifieke onderdelen (meestal de artikelen) van een regeling of een besluit.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp)
Besluit compact
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:BesluitCompact is het root-element voor een besluit in het zogenaamde "compacte model".

Besluit klassiek
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:BesluitKlassiek> is een root-element voor een besluit volgens klassieke regels.

Bijlage bij besluit
Definitie

De Bijlage bevat een in volgens STOP gecodeerde bijlage als onderdeel van een regeling of een besluit zoals beschreven in doc:bijlage_in_STOPtekst.md.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Bijlage bij regeling
Definitie

De Bijlage bevat een in volgens STOP gecodeerde bijlage als onderdeel van een regeling of een besluit zoals beschreven in doc:bijlage_in_STOPtekst.md.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Vrijetekststructuur (onderwerp)
Inhoudsopgave
Beschrijving
Lichaam
Specialisatie van Artikelstructuur (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp)
Lichaam van besluit
Specialisatie van Artikelstructuur (entiteit)
Motivering
Definitie

De Motivering bevat de vaststellingsdocumenten en de motivering van het besluit. Deze wordt niet overgenomen in de geconsolideerde tekst van de regeling.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Regeling klassiek (tekst)
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingKlassiek> is het root-element voor een regeling volgens het klassieke model.

Specialisatie van Hoofdregeling (tekst) (entiteit), Module (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit), Regeling met artikelstructuur (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Regelingtekst (onderwerp)
Regelingopschrift
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitule (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1. Om de gelijkvormingheid van tekstmodellen te bevorderen wordt de officiële titel van andere documenten in STOP ook als RegelingOpschrift gemodelleerd.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Vrijetekststructuur (onderwerp)
Sluiting
Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp)
Toelichting op besluit
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:Toelichting bevat de toelichtende tekst voor een regeling of besluit. Toelichtende tekst kan onderverdeeld zijn in een of beide van de volgende tekstonderdelen:

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Toelichting op regeling
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:Toelichting bevat de toelichtende tekst voor een regeling of besluit. Toelichtende tekst kan onderverdeeld zijn in een of beide van de volgende tekstonderdelen:

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp)
Wijzigbijlage
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:WijzigBijlage> bevat alle wijzigingen voor een versie van een regeling, of een nieuwe regeling in z'n geheel.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp)