Modules en revisies

In versie 1.0.4 van de standaard is het reviseren van informatie nog niet uitgewerkt: het wijzigen of aanvullen van informatie waardoor een afwijkende versie ontstaat met dezelfde juridische inhoud als een voorgaande versie.

Instrumentversie informatie (entiteit)ModuleAlias (entiteit)Module (entiteit)Revisie specificatie (entiteit)Module revisie (entiteit)Instrumentversie (entiteit)Instrumentversie revisie (entiteit)Revisie informatie (entiteit)
Een specifieke module kan op twee manieren onderdeel zijn van de uitgewisselde informatie voor een instrumentversie:
  • Een module kan meegeleverd worden, waarbij in de Revisie specificatie is aangegeven hoe de inhoud van de module zich verhoudt tot de inhoud van overeenkomstige module van een andere instrumentversie.
  • Een module wordt niet meegeleverd omdat de inhoud exact gelijk is aan de inhoud van de overeenkomstige module van een andere instrumentversie. In dat geval wordt een ModuleAlias uitgewisseld die naar de andere instrumentversie verwijst.
Als een module meegeleverd wordt kan via Module revisie aangegeven worden over welke kennis het uitleverende systeem beschikt waar het gaat om aliassen en revisies van de module. De revisie informatie op instrumentversie-niveau kan worden uitgewisseld via een Instrument revisie.

Bij het vastleggen van revisie informatie wordt steeds verwezen naar een stamversie: de instrumentversie die als referentie voor de revisie informatie wordt gebruikt. Dat zal vaak de eerste ontvangen instrumentversie zijn. Omdat verschillende STOP-gebruikende systemen over verschillende collecties van instrumentversies voor hetzelfde instrument beschikken, hangt het van de implementatie van een STOP-gebruikend systeem af hoe de stamversie bepaald wordt.

Zie het Voorbeeld alias en revisie ter illustratie van de invulling van de verschillende modules.

Elementen

Instrumentversie
Beschrijving

Een instrumentversie is een Expression van een Instrument.

Specialisatie van Expression (entiteit)
Generalisatie van Besluitversie (entiteit), Herdruk (entiteit), Informatieobjectversie (entiteit), Initiële publicatie (entiteit), Kennisgevingversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Regelingversie (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Historie van een object (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Instrumentversie informatie
Beschrijving

Instrumentversie informatie is een abstractie om een deel van de informatie van of over een Instrumentversie te modelleren. De informatie in deze module is onveranderlijk: voor een gegeven instrumentversie zal de inhoud van een module steeds hetzelfde zijn. Dit in tegenstelling tot context informatie die in de tijd kan variëren.

Dat wil niet zeggen dat de informatie in de module niet kan evolueren. Maar als de informatie door een (bedrijfs)proces wijzigt, wordt de gewijzigde informatie met een nieuwe instrumentversie of toestand beschreven.

Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Expression identificatie (entiteit), Metadata officiële publicatie versie (entiteit), Metadata regelingversie (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Instrumentversie revisie
Beschrijving

Informatie over de modules die voor de instrumentversie beschikbaar zijn en revisie/alias informatie op het niveau van zowel de instrumentversie als van de modules.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Module
Beschrijving

Een Module is een abstractie om een deel van de informatie in of over een Instrumentversie, Toestand of om Context informatie te modelleren. In een module van een bepaald type wordt gelijksoortige informatie bijeengebracht. Bij de specificatie van een API voor een STOP-gebruikend systeem wordt de uitgewisselde informatie samengesteld uit de beschikbare modules. Een module is daarmee de kleinste hoeveelheid informatie die uitgewisseld kan worden.

Generalisatie van Actuele consolidatie-informatie (entiteit), Annotatie (entiteit), Consolidatie identificatie (entiteit), Consolidatie-informatie (entiteit), Context informatie (entiteit), Expression identificatie (entiteit), Geo-informatieobject vaststelling (entiteit), Geo-informatieobject versie (entiteit), Geografische context (entiteit), Hoofdregeling (tekst) (entiteit), Instrumentversie informatie (entiteit), Instrumentversie revisie (entiteit), Juridische verantwoording (entiteit), Metadata Informatieobject (entiteit), Metadata Informatieobjectversie (entiteit), Metadata besluit (entiteit), Metadata kennisgeving (entiteit), Metadata officiële publicatie (entiteit), Metadata officiële publicatie versie (entiteit), Metadata regeling (entiteit), Metadata regelingversie (entiteit), Module revisie (entiteit), PDF document (entiteit), Procedureverloop (entiteit), Procedureverloopmutatie (entiteit), Proefversies (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit), Regeling compact (tekst) (entiteit), Regeling klassiek (tekst) (entiteit), Regeling met artikelstructuur (entiteit), Regeling met vrijetekststructuur (entiteit), Symbolisatie (entiteit), Tekst kennisgeving (entiteit), Tijdelijk regelingdeel (tekst) (entiteit), Toestanden (entiteit), Uitbreidbare waardelijst (entiteit), Waardelijst (entiteit), Work identificatie (entiteit)
Zie ook Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Module revisie
Beschrijving

De Module Informatie geeft aan dat een module beschikbaar is voor de instrumentversie, inclusief informatie over revisies en aliassen als dat relevant is.

Specialisatie van Module (entiteit)
ModuleAlias
Beschrijving

Geeft aan dat de module voor deze instrumentversie exact dezelfde inhoud heeft als de module van het overeenkomstige type van de andere instrumentversie.

Voor elk type module van een instrumentversie waarvoor het opgeven van een alias wordt ondersteund is een overeenkomstig ModuleAlias type gedefinieerd.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Gebruik module van STOP identificatie (entiteit) 1..1

De FRBRExpression identificatie van de andere instrumentversie.

Revisie informatie
Beschrijving

Informatie over de revisies en aliassen die in het STOP-gebruikende systeem bekend zijn.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Stamversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De FRBRExpression identificatie van de instrumentversie die de stamversie van de aliassen en revisies is.

Aliassen STOP identificatie (entiteit) 0..*

De FRBRExpression identificatie van alle instrumentversies waarvan de juridische/module-inhoud exact gelijk zijn aan deze module/instrumentversie. De instrumentversie waar deze module bijhoort is daar geen onderdeel van.

Revisies STOP identificatie (entiteit) 0..*

De FRBRExpression identificaties van alle instrumentversies waarvan de juridische/module-inhoud een revisie van elkaar is. De stamversie is daar geen onderdeel van.

De revisies hebben een netwerkstructuur via de gerichte Is revisie van relaties, die uitkomt bij de stamversie. In Revisies is dat netwerk platgeslagen en zijn alle instrumentversies uit dat netwerk opgenomen. Om vast te stellen of de inhoud van twee (modules van) instrumentversies inhoudelijk overeenkomen is het immers niet noodzakelijk de exacte vorm van het netwerk te kennen.

Revisie specificatie
Beschrijving

Geeft aan dat de module voor deze instrumentversie een revisie is van de inhoud van de module van het overeenkomstige type van de andere instrumentversie(s).

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Is revisie van STOP identificatie (entiteit) 0..1

De FRBRExpression identificatie van de instrumentversie waarvan de corresponderende module gereviseerd wordt door deze module.

Is alias van STOP identificatie (entiteit) 0..1

Geeft aan dat de module voor deze instrumentversie exact dezelfde inhoud heeft als de module van het overeenkomstige type van de andere instrumentversie. De waarde is de FRBRExpression identificatie van de andere instrumentversie.