Actuele consolidatie informatie

Als onderdeel van de geautomatiseerde consolidatie wordt een overzicht gemaakt van de actuele consolidatie-informatie die afgeleid is van de consolidatie-informatie die bij elk besluit is meegeleverd.

Figuur 1. Actuele consolidatie-informatie
Toestandinhoud (entiteit)Intrekking regelgeving (entiteit)Beoogde regelgeving (entiteit)Wijziging regelgeving (entiteit)Actuele tijdstempels (entiteit)Actuele consolidatie-informatie (entiteit)

Het diagram toont de twee STOP contextmodules met de actuele consolidatie-informatie. Zoals bij elke contextmodule hangt het van de API van het STOP-gebruikende systeem af welke informatie wordt uitgewisseld; de API kan een selectie maken en alleen de informatie opnemen geassocieerd met specifieke doelen of met toekomstige wijzigingen.

In de actuele consolidatie-informatie zijn in Toestandinhoud alle instrumentversies opgenomen die juridisch dezelfde inhoud hebben en die in aanmerking komen als inhoud van een toestand of proefconsolidatie. Een versie daarvan is afkomstig uit een besluit, de overige kunnen op een andere manier zijn aangeleverd. De juridische verantwoording van de (juridische) inhoud, dus het besluit maar ook eventuele rectificaties, wordt steeds bijgehouden. Niet alleen voor de versies van de instrumenten, maar ook voor de tijdstempels en intrekkingen.

Elementen

Actuele consolidatie-informatie
Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Actuele tijdstempels
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie (entiteit) 1..1

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Juridisch werkend vanaf date 0..1
Geldig vanaf date 0..1
Beoogde regelgeving
Definitie

Een van de regelingen die geassocieerd is met een doel binnen een Beoogde regeling (entiteit).

De eId binnen een Beoogde Regelgeving verwijst naar de plaats in de tekst waarin vermeld wordt dat de regeling ingesteld wordt. Het gaat hierbij niet om de plaats waar de specificatie van de instrumentversie staat, maar om de plaats waar iets staat als "...de regeling wordt gewijzigd ..." of "... het informatieobject wordt gewijzigd zoals aangegeven in ... ".

Beschrijving

Alleen in het geval dat consolidatie-informatie dient om samenloop op te lossen, kan de beoogde regelgeving meer dan één doel bevatten.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Instrument STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de FRBR-expression van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

Intrekking regelgeving
Beschrijving

Alleen in het geval dat consolidatie-informatie dient om samenloop op te lossen, kan de intrekking meer dan één doel bevatten.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel STOP identificatie (entiteit) 1..*

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Toestandinhoud
Beschrijving

De instrumentversies die juridisch de inhoud van een toestand of proefconsolidatie beschrijven.

Zie ook Toestanden (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Instrumentversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de meest recente instrumentversie die de juridische inhoud van een toestand of proefconsolidatie weergeeft. Dit kan de versie zijn die in een besluit stond dat tot het ontstaan van de toestand/proefconsolidatie geleid heeft, maar het kan ook een revisie daarvan zijn.

Revisies STOP identificatie (entiteit) 0..*

Een verwijzing middels een expression-identificatie naar een van de revisies die bij de toestand bestaan.

Instrumentversies die allen de juridische inhoud van een toestand weergeven, maar op het gebied van niet-juridische (service) informatie verschillen. Mogelijke verschillen zijn annotaties (zoals hyperlinks) in de tekst, bijgewerkte metadata, etc. De instrumentversies die hier genoemd staan zijn eerdere versies; de Instrumentversie is de meest recente versie.

Wijziging regelgeving
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Instrumentversie Toestandinhoud (entiteit) 1..1
Gebaseerd op STOP identificatie (entiteit) 0..*