Introductie

Dit is de documentatie van versie 1.0.4 van de Standaard Officiële Publicaties die is gepubliceerd op 16-12-2020. In het overzicht van wijzigingen is beschreven:

  • welke wijzigingen in de STOP-standaard zijn aangebracht ten opzichte van eerdere STOP-versies;

  • welke wijzigingen in de bijbehorende documentatie zijn aangebracht ten opzichte van eerdere documentatie-versies.

  • hoe een bericht te ontvangen voor een toekomstige wijziging.

Documentatie

De documentatie bestaat uit drie delen:

Leeswijzers

Een korte introductie voor een onderwerp uit de standaard, waarin aangeven is welke delen van het informatiemodel en/of de technische documentatie op dat onderwerp betrekking hebben, of hoe de standaard toegepast kan worden.

Informatiemodel

Een beschrijving van de informatie die onderdeel is van de standaard. Een export van het model is te vinden op Gitlab.

Schemadocumentatie

De documentatie van de technische implementatie van de standaard, zoals XML schema's. De schema's zelf zijn te vinden op Gitlab.

Daarnaast zijn beschikbaar:

Waardelijsten

Op diverse plaatsen in de XML schema's moeten voorgedefinieerde waardes gebruikt worden. De toegestane waardes zijn te vinden op Gitlab.

Voorbeelden

Voorbeelden van de toepassing van technische implementatie van de standaard zijn te vinden op Gitlab.

Relatie met LVBB

STOP wordt gebruikt door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB). Het bronhouderkoppelvlak van de LVBB is elders gedocumenteerd. Het bronhouderkoppelvlak houdt ook rekening met domein-specifieke afspraken en informatie die gebruikt maakt van STOP maar die in andere standaarden is vastgelegd:

Ondersteuning

Een beschrijving van de manier waarop de standaard ondersteund wordt is te vinden bij Ondersteuning.