Showing:

Annotations
Properties
Main schema imop-tekst.xsd
Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Annotations
Dit schema ondersteunt berichten van het bevoegde gezag aan de LVBB en de aldaar gegenereerde centrale en decentrale besluiten en consolidaties.
versie 0.98.0-beta als uitgeleverd op 2019-06-26
Properties
attribute form default unqualified
element form default qualified
version 0.98.0-beta